Pärnu Jahtklubi

Pärnu jõe suudmealal asub  Pärnu Jahtklubi. Alates 2008 aastast tegutseb jahtklubi juures purjespordikool.

PJK Purjespordikoolil on kaks õppekava: purjetamine ja jääpurjetamine. Mõlemas õppekavas on kolm taset: algõpe, õppetreening ja meisterlikkuse tase. Kõik tasemed haaravad teoreetilist, üldfüüsilist ja praktilist ettevalmistust.

https://jahtklubi.ee